Werkwijze

Inzicht - verandering - herstel

Met de hieronder beschreven methodieken wil ik je helpen meer inzicht in jezelf, en de systemen om jou heen, te geven. Ik geloof dat verandering mogelijk is als je jezelf begrijpt. Van daar uit kan herstel plaatsvinden.

Systemisch werk

We leven allemaal in systemen zoals families, werk, verenigingen en onze vriendenkring. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. Deze patronen kan je in je huidige leven weer tegen komen binnen nieuwe systemen bijvoorbeeld je relatie of je werk. Door hier bewust van te worden kun je negatieve patronen doorbreken.

Opstellingen / Interactieve Zelf Resonantie (IZR)

Een opstelling is een ruimtelijke weergave van een systeem. Opstellingen maken op een krachtige manier inzichtelijk welke onbewuste dynamieken er bijvoorbeeld in jezelf, je familie of op je werk gaande zijn. Vanuit dit inzicht kun je weer nieuwe stappen zetten.

Meergenerationele psychotraumatologie (IoPT)

Soms hebben we als mens overtuigingen en gedragingen ontwikkeld die hun oorsprong vinden in trauma’s die hebben plaatsgevonden in de generaties voor jou. Als je grootouders bijvoorbeeld niet konden praten over hun trauma tijdens de Holocaust, dan zullen je ouders niet hebben geleerd hoe zij over hun emoties konden praten, waardoor jíj het hier en nu ook ingewikkeld vindt je gevoelens te verwoorden. Om zulke overgenomen patronen te doorbreken, is het belangrijk om naar trauma’s in de familiegeschiedenis te kijken.

Lichaamsgericht werk

Als je bij jezelf merkt dat je al veel inzicht hebt in je binnenwereld, maar het je steeds niet lukt om daadwerkelijk tot verandering te komen, dan is het zinvol om ook met het lichaam te werken. Als je bijvoorbeeld een hoge ademhaling hebt door stress, dan kun je begrijpen waar de stress vandaan komt, maar voelt je lichaam het verschil nog niet. Ik geef je oefeningen mee die je leren inzicht én gevoel bij elkaar te brengen, zodat je leert hoe je ontspanning kan blijven vasthouden.

Oplossingsgericht werk

Oplossingsgerichte therapie richt zich niet op problemen, maar juist op wat er wél goed gaat. Het gaat uit van de krachten die je als mens bezit en helpt je deze uit te vergroten. Kleine stappen kunnen voor grote veranderingen zorgen.

Professioneel

Avatar

Als afgestudeerd maatschappelijk werkster ben ik gespecialiseerd in gezins- relationeel gerichte hulpverlening en coaching. Na ruim 8 jaar in de jeugdhulpverlening en mediation te hebben gewerkt, ben ik in 2019 mijn eigen praktijk gestart.

Hoewel mijn focus voorheen vooral lag op het systemisch en contextueel werken, ben ik me in de loop der jaren gaan specialiseren in (meergenerationele) trauma- en hechtingsproblematiek en het werken met opstellingen. Hierin heb ik ontdekt dat het lichaam niet losgekoppeld kan worden van de psyche en ben ik dus ook lichaamsgericht gaan werken.

Als coach / therapeut help ik je bij het doorbreken van patronen die belemmerend werken en geef je inzicht in, en overzicht over je eigen gedachten- en gevoelswereld. Ik help je positief en realistisch naar jezelf te kijken zodat het onmogelijke steeds meer mogelijk wordt.